idź do treści

Embriologia - strona główna

→ Aktualności (strona na facebooku prowadzona przez Monikę Fluks)

  5 miniatur linkujących do naszych badań Pięć miniatur linkujących do opisów prowadzonych przez nas badań, treść dostępna również z menu 'co robimy'

kolaż na bazie obrazu Makowskiego zrobiony przez Annę Bielak-Żmijewską

Pracownicy i doktoranci Zakładu Embriologii, rok 2006 (kolaż na bazie Makowskiego zrobiła Anna Bielak-Żmijewska, własność Marii Anny Ciemerych-Litwinienko)

Kierownik:

Pracownicy:

Doktoranci:

Monika Fluks, 55 41 239
Ewa Kosyl, 55 41 239
Anna Soszyńska, 55 41 239
Eliza Winek, 55 41 242

Inne:

Socjalny: 55 41 244
Konfokal: 55 41 059